Thuis in zorg én culturen

Cliëntenraad Bizorg

Niemand kent onze zorg beter dan onze cliënten. Daarom vinden wij het belangrijk om naar onze cliënten te luisteren en hen ons te laten adviseren over wat er speelt. Daarvoor is de cliëntenraad.

Wat doet onze cliëntenraad?

De cliëntenraad is in het leven geroepen om cliënten te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen. De cliëntenraad is goed op de hoogte van wat er leeft onder onze cliënten en is geheel onafhankelijk en
zelfstandig. Op deze manier kan de cliëntenraad het bestuur van Bizorg gevraagd en ongevraagd van advies voorzien, wat de kwaliteit en meerwaarde van onze diensten waarborgt en verbetert. De cliëntenraad overlegt regelmatig met het bestuur en heeft een belangrijke stem bij het nemen van beslissingen die van belang zijn voor cliënten.

Wie zitten in de cliëntenraad?

In de cliëntenraad zitten in de eerste plaats cliënten van Bizorg. Daarnaast komen ook mantelzorgers en familieleden in aanmerking om zitting te nemen in de cliëntenraad.

De jaarlijkse cliëntendag

Ieder jaar organiseert de cliëntenraad een dag speciaal voor cliënten. Hierbij zijn ook partners, kinderen, familie en mantelzorgers welkom!

Lid worden van de cliëntenraad?  

Heeft u interesse om zitting te nemen in onze cliëntenraad en ons te helpen met het leveren van de beste zorg op maat? Aarzel dan niet om contact op te nemen en stuur een mailtje naar info@bizorg.nl