Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website van Bizorg wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Bizorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van Bizorg worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor de officiële regelingen van Bizorg, die via de website zijn gepubliceerd.

De website van Bizorg geeft op geen enkele wijze medisch advies en vervangt in geen enkel geval informatie verstrekt door medisch personeel van Bizorg.

Bizorg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de Bizorg website te bereiken zijn.

Auteursrecht
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Bizorg. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Bizorg.

Cookies
De website www.bizorg.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Bizorg beter te laten functioneren en het website bezoek te monitoren, zodat Bizorg na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Bizorg gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Privacyverklaring

Bizorg gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de privacy policy van Bizorg. Hierbij houdt Bizorg zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In het kader van de dienstverlening legt Bizorg gegevens vast die uitsluitend door Bizorg worden verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Derden hebben geen beschikking over deze gegevens, tenzij in het kader van de dienstverlening nadrukkelijk anders is aangegeven. Bizorg maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bizorg verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek, bezoek aan specifieke pagina’s etc. Voor het gebruik van Google Analytics heeft Bizorg een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. We delen deze gegevens niet. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website: we hebben ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Om deze gegevens te verzamelen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat delen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Deze privacy policy is uitsluitend van toepassing op de website van Bizorg. Bizorg is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van Bizorg door middel van links te bereiken zijn.

Door de website van Bizorg te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.