Thuis in zorg én culturen

Kosten en indicaties

De verschillende vormen van thuiszorg die we met Bizorg leveren, kunnen op meerdere manieren gefinancierd worden. U kunt gebruikmaken van de volgende regelingen:

  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Persoonsgeboden Budget (PGB)
  • De zorg zelf betalen en eventueel aftrekken van de belasting
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Welke vorm van financiering voor u het meest geschikt is, hangt af van uw situatie. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende manieren om uw zorg te bekostigen. 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is speciaal voor mensen met een zware lichamelijke of geestelijke beperking. Als gevolg van deze beperking zijn zij zeer kwetsbaar en hebben ze blijvend intensieve zorg nodig. Een cliënt kan zowel thuis (extramuraal) als in een instelling of zorghotel (intramuraal) via de Wlz zorg krijgen. Bij Bizorg zijn we gespecialiseerd in thuiszorg, dus extramurale zorg.

Wilt u meer informatie over de Wlz of Wlz voor uzelf of iemand anders aanvragen? Ga dan naar de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als u al een zorgindicatie heeft vanuit de Wlz, WMO of Zvw (voor wijkverpleegkundige hulp), dan kunt u een PGB aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt dan een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen bij een zorgverlener. U bepaalt dan zelf hoe, wanneer en van welke aanbieder u de hulp en ondersteuning ontvangt. Houd er rekening mee dat u een eigen bijdrage betaalt bij een PGB vanuit de Wlz. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen. 
 
Wilt u meer weten over het PGB en hoe u dit kunt aanvragen? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Wilt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen? Kijk dan op de website van het CAK

 

Zelf betalen

Indien u (nog) geen indicatie heeft, en dus niet in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de overheid, bent u uiteraard ook vrij om direct uit eigen middelen de zorg te betalen. Heeft u aantoonbaar hulp nodig? Dan kunt een deel van de kosten aftrekken van de belasting, via de aftrekpost extra gezinshulp