Thuis in zorg én culturen

Kwaliteit

Wij willen zorg leveren van de allerhoogste kwaliteit. Daar doen we samen met onze medewerkers dagelijks meer dan ons best voor. Daarnaast waarborgen en verbeteren we de kwaliteit van onze zorg voortdurend door gebruik te maken van een Kwaliteit Management Systeem. Tevens hebben wij een zeer deskundige RvC die toezicht houdt en een cliëntenraad die onze cliënten vertegenwoordigt en gevraagd en ongevraagd advies geeft.

Kwaliteit Management Systeem (KMS) en kwaliteitsaspecten  

Bizorg werkt met een Kwaliteit Management Systeem. Dit betekent dat we de zorg en alle werkzaamheden doorlopend toetsen aan de hand van een tiental kwaliteitsaspecten.

Zo staan we onder meer garant voor geschikte en correcte zorg, gebaseerd op bewijs en kennis,  voldoende en toegankelijke beschikbaarheid en continuïteit van de zorg. Dit doen we bijvoorbeeld door veel aandacht te besteden aan de werving en selectie van onze medewerkers, het opstellen van een scholingsplan en het te allen tijde beschikbaar hebben van ondersteunende documenten.

Daarnaast borgen we de doeltreffendheid, doelmatigheid en gelijkwaardigheid van onze zorg door middel van samenwerkingen met externe specialisten en zorginstellingen en een adequate beschrijving van onze primaire processen. Ook staan we voor de veiligheid en lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit van cliënten en patiënten en worden zij actief betrokken bij het waarborgen van de kwaliteit, bijvoorbeeld door gewoon bij hen langs te gaan en te vragen hoe het gaat.

De werking van het KMS wordt één keer per jaar gecontroleerd. Bij deze interne audit zijn ook medewerkers, cliënten, de cliëntenraad, en de RvC betrokken.