Thuis in zorg én culturen

Over Bizorg

Bizorg is een in 2020 opgerichte zorginstelling. Wij bieden thuiszorg op maat in Rotterdam en omgeving voor alle mensen die het nodig hebben. Daarbij hebben we veel oog voor iemands culturele achtergrond en spreken we vrijwel alle talen, omdat we geloven dat goede zorg begint met het begrijpen van wat iemand echt wil en echt nodig heeft. Vooral mensen die ouder worden grijpen bijvoorbeeld immers vaak terug naar hun jeugd wat betreft opvoeding en moedertaal.

Bizorg is opgericht en wordt geleid door Cemile Sezer. Cemile zet zich al tientallen jaren met hart en ziel in voor het welzijn van alle mensen in Rotterdam en daarbuiten. Dit doet ze sinds 1988 met Sezer, waarmee ze uiteenlopende projecten op het gebied van diversiteit ontwikkelt en instellingen binnen het sociaal domein adviseert.

Uit haar ervaring als mantelzorger weet ze als geen ander dat zorg op maat niet vanzelfsprekend is, vooral wanneer er sprake is van een cultuurverschil en taalbarrière tussen verzorger en zorgontvanger. Met Bizorg en al haar diverse medewerkers wil ze die zorg met veel aandacht voor culturele achtergrond nu zelf bieden, omdat ze vindt dat alle mensen recht hebben op zorg op maat.

Visie

Zoals Aristoteles al wist: de mens is een sociaal wezen. Ofwel: om gelukkig te worden, moet een mens meedoen in de maatschappij. Tegelijkertijd is iedereen uniek. Daardoor heeft een mens een dynamische (hulp)vraag en behoeften, en daar moet de zorg op worden aangepast. Wij geloven dan ook dat het een kerntaak is van een zorginstelling om te bepalen met welke zorg en in welke mate een cliënt het best geholpen is. Aansluiten bij de leefwereld van de cliënt hoort daarbij. Ook moet doorlopend een inschatting gemaakt worden van de zorgtaken die een cliënt zelf kan uitvoeren en welke taken de zorgverlener moet overnemen. Bizorg gelooft daarbij in het stimuleren van zelfredzaamheid en sociaal contact om de regie over het eigen leven zoveel mogelijk te behouden en het geluk te (her)vinden.

Missie

Bizorg ziet het als haar missie om de kwaliteit van leven van haar cliënten te verbeteren en herstellen. Met onze zorg zorgen we ervoor dat mensen op fysiek, emotioneel, en sociaal vlak weer kunnen deelnemen aan het leven, gewoon vanuit hun eigen huis. Daarvoor herstellen, stimuleren en faciliteren we een zinvolle en waardevolle interactie met de omgeving in de meest brede betekenis van het woord. Onze zorg is daardoor altijd maatwerk en volledig gericht op (het herstel van) de cliënt.

Wij willen er zijn voor iedereen in de warme mengelmoes van culturen, ongeacht afkomst, geaardheid of geloof. Iedereen moet kunnen meedoen, want we zijn allemaal mensen.

Waar Bizorg voor staat

Bicultureel
Bizorg staat voor biculturele zorg. Wij zien ons en onze medewerkers namelijk als een brug tussen culturen: de Nederlandse, professionele zorgcultuur en de cultuur van het land van afkomst van onze cliënten. We hebben aandacht en begrip voor de diverse culturele en religieuze achtergronden van onze cliënten en kunnen daardoor de allerbeste kwaliteit zorg bieden.
Verbinding
Samen sta je sterker. Dat geldt voor mensen, maar net zo goed voor organisaties. Daarom vormt het weer verbinden van cliënten met hun omgeving een essentieel onderdeel van onze zorg. We moedigen hen daar waar mogelijk bijvoorbeeld aan deel te nemen aan dagbesteding en activiteiten. Bizorg gaat ook zelf de verbinding aan. Met cliënten, met andere zorginstellingen, met uiteenlopende organisaties binnen het sociaal domein en met de gemeente: we doen het samen.
Zorg als voor familie
De zorg die u krijgt van Bizorg, moeten onze cliënten zien als de zorg van een familielid. Wij hebben echte aandacht voor uw situatie, uw persoonlijkheid en uw achtergrond. Wij willen u leren kennen, willen weten wat u écht nodig heeft. Alleen zo kunnen we de perfecte zorg te bieden. Alleen zo zijn we in staat te doen wat nodig is. Daar staan we voor en daar gaan we voor.