Bizorg

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Bizorg is Milka Martijn. Zij is te bereiken via: milka@bizorg.nl of via mobiel 0626210709.

Alle (voormalige) cliënten en medewerkers van Bizorg kunnen met klachten en problemen bij onze vertrouwenspersoon terecht.

Onze vertrouwenspersoon is verplicht om de privacy en anonimiteit van de aanmelder te waarborgen.

De vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang door middel van begeleidingsgesprekken. Ook heeft de vertrouwenspersoon ervaring met doorverwijzingsmogelijkheden en het hulpverleningsgebied.