Thuis in zorg én culturen

Voor wie is Bizorg?

Bizorg levert thuiszorg op maat aan hen die het nodig hebben. Wij vinden dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij verdient, ongeacht achtergrond, geaardheid, afkomst of thuissituatie. Wij werken dan ook niet met lange wachtlijsten of allerlei moeilijke procedures. Wel hanteren we enkele simpele voorwaarden voor onze zorg: zogenaamde in- en uitsluitingscriteria. Deze vindt u hieronder.

Voor wie is Bizorg? – Insluitingscriteria

  • Mensen met een diagnose van een (licht) verstandelijke beperking, oftewel (L)VB-diagnose
  • Mensen met een Wlz- of Wmo-indicatie (of met een lopende aanvraag met geldige reden)
  • Er is een hulpvraag op één of meerdere gebieden
  • U heeft ondersteuning nodig om te herstellen en de controle weer te krijgen
  • U bent gemotiveerd om uw situatie veranderen

Voor wie is Bizorg niet? – Uitsluitingscriteria

  • Uw aanvraag voor Wlz of Wmo is afgewezen en u heeft geen geldige reden voor bezwaar
  • Er is geen hulpvraag, maar alleen de wens voor huisvesting
  • Er is sprake van acute psychische nood, zoals een actieve psychose of suïcidaliteit
  • U bent verslaafd aan harddrugs
  • U bent in het verleden veroordeeld voor een zeer ernstig delict, heeft u leven niet aantoonbaar verbeterd en vormt hierdoor een onaanvaardbaar risico voor onze medewerkers. Denk hierbij aan ernstig geweld, verkrachting, bedreiging met een (vuur-)wapen of een gijzeling.