// Expertise. Duurzaam. Kwaliteit.

Complimenten en ideeën

Wilt u een compliment geven of een klacht indienen? Dan kunt u gebruik maken van dit formulier.

Indien u wilt reageren op de vormgeving of inhoud van de website, kunt u contact opnemen met de redactie van de website. Tevens hier te vinden.

Klachten of schade
Als u niet tevreden bent over de geboden hulpverlening, maak dit dan kenbaar! Wij gebruiken uw klacht om onze hulp- en dienstverlening te verbeteren. U kunt uw klacht bespreken met:

de betrokken begeleider;

de leidinggevende van de afdeling; te bereiken via het centrale nummer.

de Klachtenfunctionaris:
Naam:
Emailadres:
Tel nr:

De Geschillencommissie
Het klachtenreglement is hier te downloaden.