// Expertise. Duurzaam. Kwaliteit.

Vertrouwenspersoon

Bizorg beschikt over een vertrouwenspersoon voor zowel medewerkers als klanten. Wordt u geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie? Naast de directie kun je ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Bizorg:

Naam persoon:

Emailadres:
Tel nr: